Taal

Mariska traint leerkrachten in het gebruik van klanken binnen het aanvankelijk leesonderwijs (‘hakken en plakken’). Via lesobservaties en feedbacksessies helpt ze de leerkrachten het geleerde toe te passen in hun dagelijkse lespraktijk. Leerkrachten zijn enthousiast: ze hebben zich de klanken eigen gemaakt voor zowel Chichewa als Engels, hebben lesmateriaal gemaakt (ondermeer letter- en woordkaarten) en leren de kinderen lezen via het verklanken van afzonderlijke letters of letterparen. De leesresultaten van de leerlingen zijn sterk verbeterd.

In mei 2011 heeft Mariska presentaties gegeven over lesmateriaal en instructie binnen het aanvankelijk leesonderwijs aan het Malawi Institute of Education (MIE) voor professionals die de lesboeken voor de eerste twee klassen in Malawi herschrijven.

Andere aandachtsgebieden binnen taal zijn schrijven, tweede taalverwerving, begrijpend lezen, communicatievaardigheden en uitbreiding van woordenschat.

20. Leerkrachttraining

21. Lesobservatie

22. Lesmateriaal

23. Malawi Institute of Education