Schoolinfrastructuur

Het is een taak van School Management Committees om het initiatief te nemen in schoolontwikkelingsprojecten. Hoewel ouders en traditionele leiders (dorpshoofden) vaak welwillend zijn, beginnen ze maar zelden aan het bouwen van nieuwe klaslokalen, huizen voor leerkrachten of toiletten. Ze kunnen wel stenen bakken, maar zijn te weinig draagkrachtig om te betalen voor bouwmaterialen, zoals hout, golfplaten, verf en cement.

Mwanawaleza Limited biedt gemotiveerde dorpen ondersteuning in de vorm van bouwmaterialen voor schoolontwikkelingsprojecten, geïnitieerd en uitgevoerd door de dorpelingen zelf. Dankzij financiële ondersteuning vanuit Stichting Mwanawaleza hebben ouders van de scholen Chenjerani, Chigolo en Kachulu in 2011 bouwmaterialen gekocht om daken te plaatsen op de lokalen die zij gebouwd hebben. Een positief effect hiervan is dat alle drie de scholen nieuwe groepen hebben geopend, waardoor het aantal kinderen dat in hun eigen omgeving naar school gaat is toegenomen.

Timmermannen in Salima town hebben schoolbanken gemaakt voor Njenga en Yambe School. De ouders van beide scholen hebben zelf zorg gedragen voor het vervoer van de schoolbanken naar hun scholen.

26. Stenen vormen

27. Gebakken stenen

28. Timmermansbedrijfje