Ouders

Iedere school in Malawi moet een School Management Committee (SMC) hebben. Daarnaast is het aanbevolen dat er een Parent Teacher Association (PTA) en Mother Groups zijn. Taken van deze oudercommissies zijn ondermeer ervoor zorgen dat leerkrachten en leerlingen naar school komen en op tijd zijn, andere ouders aanmoedigen hun kinderen naar school te sturen – onderwijs is niet verplicht -, erop toezien dat aanbevelingen vanuit de overheid geïmplementeerd worden, de schoolgebouwen inspecteren en onderhouden, het initiatief nemen voor schoolontwikkelingsprojecten – zoals het bouwen van klaslokalen, toiletten en huizen voor leerkrachten – en deze ook uitvoeren en toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijs. De ouders, die zelf niet of nauwelijks naar school geweest zijn, weten weinig van het nieuwe onderwijssysteem (PCAR) en de officiële taken van SMC en PTA, maar worden wel geacht hun school verder te ontwikkelen.

Mariska traint en begeleidt de diverse oudercommissies om samen met de directeuren en leerkrachten en wijdere gemeenschap de kwaliteit van onderwijs in de scholen te verbeteren. De trainingen zijn in het Chichewa, omdat de meeste ouders geen Engels spreken.

24. Ouders tijdens training

25. Ouders, groepsfoto