Onderwijs

Scholen in Malawi hebben een groot tekort aan lokalen, schoolbanken en leerkrachten. De kwaliteit van onderwijs is matig tot slecht. Tweederde van de kinderen verlaat de basisschool voortijdig. In het gebied waarin Mariska werkt, is de helft van de scholen geen volledige basisschool, waardoor kinderen vanaf groep 4 of 5 naar een andere – vaak verre – school moeten lopen of stoppen met hun onderwijs. Slechts 9 procent van de kinderen in de zesde klas leest op voldoende niveau Hiermee is Malawi in zuidelijk Afrika het slechtst scorende land.

Mariska begeleidt en traint onderwijsadviseurs, schooldirecteuren, leerkrachten, ouders en leerlingen van tien basisscholen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Hierbij gaat het ondermeer om management van de school, ontwikkeling van lesmaterialen, manieren van lesgeven, infrastructuur van de scholen en kinderen met speciale onderwijsbehoeftes. Ze besteedt veel aandacht aan aanvankelijk leesonderwijs.

Ze werkt nauw samen met de ouders van de scholen. Omdat de overheid niet voldoende geld heeft, wordt verwacht dat ouders zelf de school infrastructuur verbeteren (bijvoorbeeld: lokalen en toiletten bouwen). Ouders en traditionele leiders (dorpshoofden) zijn vaak welwillend, maar beginnen maar zelden aan dergelijke bouwprojecten. Ze kunnen wel stenen bakken, maar zijn te weinig draagkrachtig om te betalen voor balken, deuren, framewerken voor ramen en deuren, het golfplaten dak en cement.

13. Les onder de boom

14. Woordenboektraining