Mwanawaleza Limited

Vanaf juni 2008 wonen en werken Marcel en Mariska Westdijk als vrijwilligers in Malawi, een ontwikkelingsland in zuidelijk Afrika. Na een periode van 2,5 jaar in het noorden van Malawi zijn ze in oktober 2010 verhuisd naar Salima, een plaats in Centraal-Malawi. Mariska traint daar onderwijsadviseurs, directeuren, leerkrachten, oudercommissies en leerlingen, terwijl Marcel zich richt op duurzame energie, het starten en begeleiden van kleine bedrijfjes en irrigatie. Hoewel ze familie en vrienden in Nederland soms best missen, voelen Marcel en Mariska zich op hun plek in Salima. Ze hebben het idee dat ze zich nuttig kunnen maken, in samenwerking met lokale mensen iets kunnen doen aan de grote nood die er op diverse terreinen is. Hun christelijk geloof is hierbij zowel inspiratiebron als houvast: om ook in situaties, die hopeloos lijken, te vertrouwen op God en door te zetten. Maart 2012 werd hun lokale organisatie Mwanawaleza Limited geregistreerd.

Onze organisatie

We zijn een christelijke organisatie, die met groepen, gemeenschappen en scholen in Malawi werkt om de leefomstandigheden van mensen te verbeteren, universele toegang tot kwalitatief goed onderwijs te bereiken en te zorgen voor een duurzame leefomgeving. Onze naam, die ‘Regenboog’ en ‘Kind van God’ betekent, verwijst naar Gods verbond met en liefde voor mensen.

Onze missie

Geinspireerd door Gods liefde voor mensen bemoedigt Mwanawaleza Ltd individuen, groepen, gemeenschappen en scholen door haar activiteiten op het gebied van onderwijs, energiearmoede, het begeleiden van kleine bedrijven en irrigatie, geeft hen hoop en perspectief in situaties die hopeloos lijken.

Onze visie

We dromen van een wereld waarin alle mensen hun gezinnen onderhouden, elk kind basisonderwijs van goede kwaliteit afrondt en mensen zorgdragen voor hun omgeving.

Onze waarden

1. Community participation
We werken samen met mensen, die initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor ontwikkeling

2. Capacity building
We delen kennis en vaardigheden door trainingen en uitwisselingsbezoeken

3. Coaching
We helpen mensen om kennis en vaardigheden, opgedaan in trainingen, toe te passen in hun dagelijks leven, om hen in staat te stellen betekenis te verlenen aan ontwikkelingsprocessen en deze te implementeren en continueren

4. Care
We zijn dichtbij de mensen met wie we werken, bouwen relaties met hen

5. Commitment
We hebben passie voor het werk dat we doen

1. Marcel en Mariska