• december 2, 2013
Kerstactie

Kerstactie

Evenals vorig jaar willen we als Mwanawaleza in de decembermaand van 2013 aandacht vragen voor de mensen in Malawi, die in moeilijke omstandigheden werken aan verbetering van het onderwijs in afgelegen scholen: de leden van de diverse schoolcommissies – die dit op vrijwillige basis doen en soms zelf nauwelijks onderwijs genoten hebben, maar het belang ervan zien voor hun kinderen-, de leerkrachten – die rond moeten zien te komen van lage salarissen – en de dorpshoofden. Als Mwanawaleza willen we deze mensen en hun gezinnen letterlijk en figuurlijk licht geven door middel van duurzame en milieuvriendelijke lampen op zonne-energie. Daarnaast willen we lampen ter beschikking stellen aan scholen, waar de leerlingen van de laatste klas (standard 8) niet alleen overdag, maar ook in de avonduren zich voorbereiden op de examens.

De zonnelampen zorgen ervoor dat gezinnen en scholen in de avond en nacht voldoende licht hebben. Dankzij de zonnelampen hoeven mensen geen geld meer uit te geven aan schaarse en dure paraffine, batterijen voor batterijverslindende zaklampen of slechte kwaliteit kaarsen. De brandveiligheid in huis neemt toe en mensen ademen niet langer schadelijke dampen van paraffinelampen in. Door het goede licht kunnen kinderen en jongeren studeren in de avonduren, wat leidt tot betere schoolresultaten en minder kinderen die het onderwijssysteem voortijdig verlaten. De zonnelampen hebben ook de mogelijkheid om mobiele telefoons op te laden. Dit zorgt ervoor dat de mensen in afgelegen gebieden gemakkelijker kunnen communiceren. Zij hoeven geen lange reis meer te maken om hun mobieltje op te laden in een stad(je) waar wel elektriciteit is.

Met een gift van 25 euro naar rekeningnummer 1600.34.973 van Stichting Mwanawaleza – onder vermelding van ‘Een wereld vol licht’ zorgt u ervoor dat een gezin of school in Malawi een zonnelamp krijgt en ondersteunt u het werk van Mwanawaleza in Malawi. De stichting is door de belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (=ANBI). Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. Van harte bij u aanbevolen!

Wilt u meer informatie over de actie of het werk van Mwanawaleza in Malawi: zie www.mwanawaleza.org of neem contact met ons op via malawi@mwanawaleza.org . We denken graag met u mee, als u deze actie persoonlijk wilt ondersteunen of vanuit uw kerk, school of organisatie.

We wensen u een goede, feestelijke decembermaand!

Hartelijke groet, God bless!