• november 1, 2015
Kasungu Demonstration School

Kasungu Demonstration School, oorspronkelijk gebouwd voor 400 leerlingen, barst bijna uit haar voegen door een leerlingenaantal van ongeveer het vierdubbele! Zo hebben klassen 1a en 1b  samen ruim 300 leerlingen, terwijl zich in de klassen 2a en 2b 234 kinderen bevinden!

Samen met Kasungu Demonstration School en de dorpshoofden, ouders en dorpelingen uit Msolola heeft Mwanawaleza Ltd. een voorstel ingediend voor de bouw van een eerste schoolblok voor een nieuwe basisschool Chafisi.

Kasungu demonstration school