Chenjerani School

Chenjerani School, die tot september 2011 drie klassen had, heeft een enthousiaste schoolleider, adjunct-directeur en drie leerkrachten in opleiding. Zodra de ouders van de school hoorden dat zij vanuit Stichting Mwanawaleza ondersteuning zouden krijgen in de vorm van dakmaterialen zijn ze begonnen met de bouw van drie extra lokalen. Na het bakken van voldoende stenen, het inzamelen van geld voor transport van zand en het betalen van de bouwers, het transport van zand, het bepalen van de locatie van de lokalen, het bouwklaar maken van de grond en het graven van de fundering begon het metselwerk. Een lid van de School Management Committee doet dit tegen gereduceerd tarief. In toerbeurt helpen mensen uit de omringende dorpen hem. Het districtskantoor heeft de enthousiaste ouders geholpen met een aantal zakken cement en deurframes.

Vanwege het schoolontwikkelingsproject heeft het onderwijskantoor Chenjerani toestemming gegeven in september 2011 te starten met klas 4. Dat deze klas in een nood voorziet, is duidelijk. Vierenzestig leerlingen gaan met veel plezier in hun eigen omgeving naar school. Ze hoeven geen lange afstanden meer te lopen. Januari 2012 is Chenjerani School ook klas 5 begonnen en dit schooljaar heeft de school toestemming gekregen klas 6 te openen. Het onderwijskantoor heeft de school nieuwe, net afgestudeerde leerkrachten gestuurd. Leerkrachten en ouders van Chenjerani School zijn zeer enthousiast: ze willen de school uitbouwen tot een volledige basisschool (=klassen 1 tot en met 8).

Dankzij een anonieme donor bouwen Mwanawaleza en de schoolgemeenschap nu aan een prachtig nieuw schoolblok voor leerlingen van de bovenbouw, bestaande uit twee klaslokalen, een kantoor voor de schooldirecteur en een magazijn. Het nieuwe blok heeft voldoende schoolbanken voor alle leerlingen en zonnelampen voor avondstudies.

29. Zand

30. Fundering

31. Metselen